Persian English lang

پرش لینک ها

جایگزینی ناحیه بی دندانی با یک واحد ایمپلنت و روکش تمام سرامیک.

جایگزینی ناحیه بی دندانی با یک واحد ایمپلنت و روکش تمام سرامیک.

جایگزینی ناحیه بی دندانی با یک واحد ایمپلنت و روکش تمام سرامیک. مکمل یک جراحی بی نقص، قالبگیری و ساخت روکش مناسب با آناتومی صحیح آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس

بازسازی لبخند با کامپوزیت ونیر

بازسازی لبخند با کامپوزیت ونیر

بازسازی لبخند با کامپوزیت ونیر و جایگزین ناحیه بی دندانی با مریلند بریج #بازسازی_لبخند 🔴IMPLANT_COSMETIC_CENTER🔴 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

جایگزینی دندان های لترال با ایمپلنت و روکش های تمام سرامیک

جایگزینی دندان های لترال با ایمپلنت و روکش های تمام سرامیک

جایگزینی دندان های لترال با ایمپلنت و روکش های تمام سرامیک 🔴IMPLANT.COSMETIC.CENTER🔴 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

یک واحد روکش تمام سرامیک ایمپلنت متناسب و همرنگ سایر دندان‌ها

یک واحد روکش تمام سرامیک ایمپلنت متناسب و همرنگ سایر دندان‌ها

یک واحد روکش تمام سرامیک ایمپلنت متناسب و همرنگ سایر دندان‌ها   آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

انجام اعمال دندانپزشکی با خواب عمیق
برچسب‌ها

انجام اعمال دندانپزشکی با خواب عمیق

انجام اعمال دندانپزشکی با خواب عمیق ( conscious sedation ) جهت کاهش استرس و ترس بیماران عزیز   آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

ایمپلنت و بازسازی کامل دندان‌های بیمار

ایمپلنت و بازسازی کامل دندان‌های بیمار

ایمپلنت و بازسازی کامل دندان‌های بیمار با فرمی کاملا طبیعی و بازگرداندن اعتماد به نفس بیمار 🔴IMPLANT.COSMETIC.CENTER🔴 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

اصلاح لبخند بیمار با کامپوزیت ونیر و مریلند بریج

اصلاح لبخند بیمار با کامپوزیت ونیر و مریلند بریج

اصلاح لبخند بیمار با کامپوزیت ونیر و مریلند بریج در ناحیه بی دندان دندانهای قدامی فک بالا   آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

یک واحد روکش ایمپلنت تمام سرامیک

یک واحد روکش ایمپلنت تمام سرامیک

یک واحد روکش ایمپلنت تمام سرامیک متناسب و همرنگ دندانها با فرم طبیعی 🔴IMPLANT.COSMETIC.CENTER🔴 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.