Persian English lang

پرش لینک ها

دو واحد روکش ایمپلنت زیرکونیا

دو واحد روکش ایمپلنت زیرکونیا

دو واحد روکش ایمپلنت زیرکونیا   (به طبیعی بودن فرم و رنگ روکش ها دقت کنید) جهت مشاهده نمونه های بیشتر در پیج اینستاگرام دکتر آرش گلستانه کلیک کنید. آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه

بازسازی چهار دندان قدامی

بازسازی چهار دندان قدامی

بازسازی چهار دندان قدامی با استفاده از دو واحد ایمپلنت   لبخند شما اعتماد به نفس شماست   جهت مشاهده نمونه های بیشتر در پیج اینستاگرام دکتر آرش گلستانه کلیک کنید. آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت

دو واحد روکش ایمپلنت زیرکونیا

دو واحد روکش ایمپلنت زیرکونیا

دو واحد روکش ایمپلنت زیرکونیا     جهت مشاهده نمونه های بیشتر در پیج اینستاگرام دکتر آرش گلستانه کلیک کنید. آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت

قرار دادن ۴ عدد ایمپلنت

قرار دادن ۴ عدد ایمپلنت

قرار دادن ۴ عدد ایمپلنت بیمار با از دست دادن دندان‌های قدامی، تکلم صحیح، خندیدن و درنتیجه اعتماد به نفس خود را از دست داده بود. با قرار دادن ۴ عدد ایمپلنت در این ناحیه کل دندان‌های ناحیه قدامی بیمار بازسازی شد. خوشحالیم که سهم

قراردادن ۲ عدد ایمپلنت بدون برش

قراردادن ۲ عدد ایمپلنت بدون برش

قراردادن ۲ عدد ایمپلنت بدون برش ایمپلنت بدون جراحی چگونه است؟ ایمپلنت بدون جراحی یک نوع کاش ایمپلنت دندان   است، که در آن لثه برش زده نمی شود و در نتیجه بخیه کردن نیز نداریم. این عمل فقط در صورتی امکان پذیر است که استخوان

قرار دادن شش واحد ایمپلنت اشترومن

قرار دادن شش واحد ایمپلنت اشترومن

قرار دادن شش واحد ایمپلنت اشترومن (چهار عدد فک بالا و دو عدد فک‌ پایین)جهت ساخت اوردنچر 📍اُوِر دِنچر 📍 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت

کاشت دندان و کاشت سوکت تازه

کاشت دندان و کاشت سوکت تازه

کاشت دندان با حداقل تهاجمی و کاشت سوکت تازه Minimally invasive tooth extraction & fresh socket implantation   آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

قرار دهی دو عدد ایمپلنت برای بازسازی دندان‌های خلفی

قرار دهی دو عدد ایمپلنت برای بازسازی دندان‌های خلفی

قرار دهی دو عدد ایمپلنت برای بازسازی دندان‌های خلفی ازدست رفته بیمار 🔴IMPLANT_COSMETIC_CENTER🔴 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

خارج سازی دو دندان شیری برجای مانده و جایگزینی دو عدد ایمپلنت

خارج سازی دو دندان شیری برجای مانده و جایگزینی دو عدد ایمپلنت

خارج سازی دو دندان شیری برجای مانده و جایگزینی دو عدد ایمپلنت و بازآفرینی لبخند بیمار 🔴IMPLANT.COSMETIC.CENTER🔴 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.

قرار دهی یک عدد ایمپلنت در ناحیه دندان پر مولر بالا

قرار دهی یک عدد ایمپلنت در ناحیه دندان پر مولر بالا

قرار دهی یک عدد ایمپلنت در ناحیه دندان پر مولر بالا 🔴IMPLANT.COSMETIC.CENTER🔴 آرش گلستانه متخصص جراحی دهان، فک، صورت و زیبایی متخصص ایمپلنت اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.